Revisionsfirmaet Bayer

Virksomhedsgrundlag

One asset is omitted,

and it’s worth I want to know.

The asset is the value,

of the men who run the show.

 

kilde: engelsk revisortidsskrift, 1952

Revisorassistance bygger på tillid.

 

Tillid til vores faglige kompetence. Tillid til vores integritet og uafhængighed, til vores objektivitet og tillid til vores tavshedspligt.

 

Begrebet kvalitet forbindes ofte med håndværk. En god håndværker bruger den faglige viden, han har tilegnet sig – og de erfaringer han har akkumuleret om materialer, metoder og tekniker, deres styrker og svagheder, deres fordele og ulemper og kombineret med dette med kendskab eller evne til at opfatte og forstå kundens behov og forståelse for de økonomiske rammer – til at skabe et produkt af høj kvalitet, fordi det ikke alene opfylder formålet umiddelbart, men også kan stå for de prøvelser, som myndigheder, kreditorer eller andre vil udsætte det for.

 

Derfor er den gode håndværker et godt forbillede for os: Vi vil være stolte af at levere et produkt, der opfylder de forventninger, klienten berettiget kan have, og som vi ved, er fagmæssigt i orden og vil kunne stå for en fagmæssig, konstruktiv, rimelig og velbegrundet kritik. Vi skal kort sagt kunne sove godt om natten med det, vi gør.

 

Klienterne og omverdenen skal kunne have tillid til vores integritet eller uafhængighed. Vi må ikke være afhængige af klient, være medejer, eller have andre økonomiske interesser i virksomheden. Vi må ikke have personlige forbindelser med ledelsesmedlemmer eller andre, der træffer beslutninger med økonomisk rækkevidde i firmaet. Det er de objektive uafhængighedskriterier. Men integritet og uafhængighed handler ikke alene om jura. Det handler om omverdenens opfattelse. Vi vil ikke acceptere at stå i en situation, hvor vi risikerer ikke at fremstå som uafhængige. Vi er – i forbindelse med erklæringsafgivelse – offentlighedens tillidsrepræsentant, og vore mandatarer må ikke miste tilliden til os.

 

Man skal have tillid til vor objektivitet. Vi er ikke advokater, der advokerer klienternes påstande og synspunkter. Vi bedømmer regnskabsmæssig information i forhold til regnskabsbrugernes erkendte behov, gældende lovgivning og andre normer, og vi udtrykker vor konklusion som erklæring på regnskabet. Objektivitet hænger sammen med uafhængighed, for kun hvis vi er uafhængige, kan vi være objektive. Vi vil derfor heller ikke deltage i nogen aktivitet, der kunne få indflydelse på objektiviteten.

 

Og klienterne skal have tillid til og omgivelserne skal acceptere og respektere vor tavshedspligt (fortrolighed). Som revisorer er vi underlagt samme tavshedspligtsbestemmelse i straffeloven som embedsmænd. Brud på tavshedspligten er derfor en straffelovsovertrædelse. Klienten skal have tillid til, at uanset hvad han giver os af oplysninger, vil vi ikke videregive dem uden hans samtykke.