Persondatapolitik

Om vores behandling af persondata

Persondata er data, som kan identificere dig som person.

 

  • Almindeligt tilgængelige oplysninger, som navn og adresse og måske telefonnummer.
  • Også mere private oplysninger, som f.eks. personnummer.
  • Og meget personlige oplysninger, som det er defineret i EU's databeskyttelsesforordning, ofte kaldet GDPR, artikel 9 og artikel 10.

 

I forbindelse med udførelsen af de opgaver, vi efter aftale udfører for vore klienter, udbeder vi os, eller indhenter vi relevante og nødvendige persondata.

 

Disse oplysninger anvendes udelukkende til behandling af opgaven/opgaverne.

 

Som revisorer har vi tavshedspligt i henhold til bestemmelser i Revisorloven, og oplysningerne videregives derfor kun til andre - typisk myndighederne - der også har tavshedspligt, eller hvor videregivelse er lovhjemlet; og kun som led i opgaveløsningen.

 

Informationerne gemmes kun så lang tid, som det er nødvendigt eller krævet.

 

Som registreret person har du ret til at få indsigt i, gøre indsigelse mod databehandling og til at få rettet og slettet de data, revisionsvirksomheden opbevarer.

 

Såfremt du ønsker at at klage over revisionsvirksomhedens behandling af dine persondata, kan det ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K.

 

Dataansvarlig er Hans Christian Bayer, stats. aut. revisor på virksomhedens adresse.